2011, ഡിസംബർ 29, വ്യാഴാഴ്‌ച

The Pope's Prayer Intentions for 2012.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ