2011, ഡിസംബർ 15, വ്യാഴാഴ്‌ച

Feast of the day, Daily Gospel reading and Reflections on 1 January 2012.


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ