2012, ജനുവരി 14, ശനിയാഴ്‌ച

Feast of the day and daily Gospel reading on 15 January 2012.


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ