2012, ജനുവരി 25, ബുധനാഴ്‌ച

Feast of the day and daily Gospel reading on 26 January 2012.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ