2012, ജനുവരി 19, വ്യാഴാഴ്‌ച

Feast of the day and daily Gospel reading on 20 January 2012.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ