2012, ഫെബ്രുവരി 5, ഞായറാഴ്‌ച

Feast of the day and daily Gospel reading on 6 February 2012.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ