2012, ഫെബ്രുവരി 6, തിങ്കളാഴ്‌ച

Feast of the day and daily Gospel reading on 7 February 2012.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ