2012, ജൂൺ 24, ഞായറാഴ്‌ച

Feast of the day and daily Gospel reading on 25 June 2012!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ