2013, ജൂലൈ 28, ഞായറാഴ്‌ച

Feast, Gospel reading and reflections on 29 July 2013!


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ