2014, ഡിസംബർ 2, ചൊവ്വാഴ്ച

Feast, Gospel reading and Reflectios on 3 December 2014!അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ